Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI NASIL ALINIR

Av. Muhammet Kemal ÖZTÜRK

Araç Değer Kaybı; Trafik kazası sonrası onarımı yapılan araçta meydana gelen değer kaybı, orijinal olmayan parça değişimi nedeniyle aracın kaza öncesindeki değeri ile kaza sonrası değeri arasındaki farkını ifade eder. Sigorta şirketleri değer kaybı zararını kendilerinden talep edilmedikçe ödemezler

 

DEĞER KAYBI (ARACIN KAZA ÖNCESİ VE SONRAKİ DEĞER İ ARASINDAKİ FARKTAN KAYNAKLANAN ZARAR)

Kaza sonrası aracın boyanan ve tamir edilen ve değişen parçaları ile kazalı aracın değeri de düşmüş olacak. Aracınızın düşen değeri değer kaybı tazminatı adı altında tazmin etme hakkınız mevcuttur.

 

HASAR FARKI (YAN SANAYİ PARÇALAR İLE HASARIN GİDELİMESİNDEN DOLAYI OLUŞAN DEĞER KAYBI)

Trafik Sigortasının ve KASKO Sigortasının yaptırılmasının amaçlarından biri de kaza halinde, aracın kaza önceki değeri ile kaza sonrası değeri arasındaki zararın tazmin edilmesidir. Sigorta şirketlerinin bunu sağlayabilmesi için orijinal parçaların takılması zorunludur. Fakat uygulamada pek de öyle olmamakta, sigorta şirketleri özellikle 3 yaş üstü araçlarda yan sanayi veya eşdeğer parçalar taktırmaktadır. Sigorta şirketlerinin bu şekilde hareket etmelerinin neticesinde yan sanayi parça ile orijinal parça arasındaki farktan dolayı araç sahiplerinin uğradıkları zararlar da sigorta şirketlerinden hukuken talep edilebilmektedir.

 

Örnek verecek olursak kaza öncesi 1.000.000 TL değerinde olan aracınızın kaza sonrası hasarlı parçaları boyanmış ve tamir edilmiş halindeki değeri 900.000 TL’ye düşmüş ise aradaki 100.000 TL’lik fark aracın birinci değer kaybı zararıdır. Kazadan sonra değişen parçaları orijinal değil de yan sanayi ise ve bu nedenle de araçta 50.000 TL değer kaybı olacaksa; araçtaki toplam değer kaybı zararınız 150.000 TL olacaktır.

 

İKAME ARAÇ (ONARIM SÜRECİNDE ARACIN KULLANILAMAMASI NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ)

Hasarlı aracın, kaza sonrası hasar onarım süresinde aracın kullanılamaması ve diğer nedenlerden dolayı uğranılan zararların da tazminini talep hakkı vardır. Örnek verecek olursak; kaza sonrasındaki parça boyama, tamir, yedek parça tedariki ve diğer işlemler için 20 günlük süre geçmiş ise bu süre içinde de aracın kullanılamaması nedeniyle 50.000 TL’lik zararınız olacaktır.

Yukarıda saydığımız zararları Trafik Sigortası ve KASKO Sigorta şirketleri kazaya sebebiyet veren sürücünün kusuru oranında yukarıdaki zararlarınızı karşılamakla yükümlüdür.

 

DEĞER KAYBI HESAPLAMA

Araçın Durumu ve Özelliklerine Göre İnceleme ve Değerlendirme Yapılması

İlk aşamada kazaya uğrayan aracın yaşına,  hasar geçmişine,  kilometresine, bakım geçmişine, hasar geçmişine, marka ve modeline göre bir inceleme ve değerlendirme yapılır.

 

Aracın Piyasa Araştırmasının Yapılması

İkinci aşamada, kazaya uğrayan araç ile benzer özelliklere sahip araçların piyasa değerleri araştırılır.  Bu şekildeki değer araştırmasında, araçın markası, modeli, yılı ve kilometresi gibi bilgileri göz önünde bulundurularak araştırma yapılır.

Aracın Değer Kaybı Hesaplamasının Yapılması

Aracın hasar kaybı toplamına ve tespit edilecek değer kaybı oranına göre yapılır. Değer kaybı oranı, aracın önceki hasar geçmişine, mevcut durumuna ve kilometresine göre farklılık gösterir. Neticede, kazaya uğramış aracın değer kaybı tutarı, aracın piyasa rayiç değeri ile karşılaştırılarak hesaplanır.

 

ARAÇ DEĞER KAYBI VE DİĞER ZARARLARIN TAZMİNİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Trafik kazası sonrası ilk yapılması gereken; kaza sonrası aracınızdan iner inmez, kazaya karışan araçların kaza pozisyonunu değiştirmeden olayın dört yönden de fotoğraflarını çekerek olayı kayıt altına almaktır.  Aksi halde araçlarınız uygun bir yere çekildikten sonra kazanın nasıl gerçekleştiğini tespit edebilmek ve kaza anının nasıl oluştuğuna ilişkin karşı tarafla uyuşmazlıkların çıkması muhtemel olacaktır.

Hasar dosyasını oluşturup sigorta şirketine başvurduktan sonra sigorta şirketi değer kaybınızın ödemesini gerçekleştirirse 15 gün içerisinde ödemenizi alabilirsiniz. Ancak genelde sigorta şirketi ile ödeme konusunda uyuşmazlık yaşanması halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na gidileceğinden sürecin uzaması ihtimal dahilindedir.

Kaza neticesinde aracın uğradığı zararları Sigorta Şirketleri kendilerine hasar dosyası oluşturulup müracaat edildiği tarihten sonra 15 gün içinde ödemekle mükellef olsalar bile eksik evraklarla müracaat ve benzeri gibi bahanelerle süreci olabildiğince uzatıyorlar. Eksik evraklar tamamlandığında ise, ödemekle mükellef oldukları tazminatın gerçek meblağından çok daha azını ödüyorlar ya da ödeme yapmıyorlar.

Bu aşamada ise, zararın tazmini için sigorta şirketlerine karşı Sigorta Tahkim Yargılaması yoluna başvurulması gerekmektedir. Sigorta Tahkim Yargılama sürecinde dosya oluşturulup tahkim dilekçesi ile dosya hakeme tevzi edilmesinden itibaren 4 ay, dosyanın itirazı üzerine(15.000 TL’den fazla ise itirazı kabil), dosyanın hakem aşamasına gelmesinden sonra ise 2 ay içinde karar verilmesi zorunluluğu kanun gereğidir. Böylece ortalama altı veya yedi ay içinde dosya sonuçlandırılmakta ve zarar görenin zararı hak ettiği en yüksek miktarda hükmedilmekte ve tazmin edilmektedir.

Hasar değer kaybı tazminatının alınması için yapılması gereken, öncelikle tüm evrakların bir dosya halinde hazırlanıp sigorta şirketine, KASKO şirketlerine hukuki süreçlerin takibi gerekmektedir. Bu başvuruyu sigorta hukukunda tecrübeli işi bilen bir avukatla yapmanızda alacağınız tazminat miktarının en azamisini alabilmeniz için büyük fayda vardır. Zira, sigorta şirketleri de kendi karlılıkları için daha az tazminat ödemeyi hedeflemektedir. Bu nedenle oluşan değer kaybı zararınızın gerçekteki değerinin çok altında teklif vererek karlılıklarını arttırmayı hedefliyorlar. Bunu da bir ticaret olarak görüyorlar. Bir yargılama olarak görmüyorlar. Oysa ki bu hususta tecrübeli bir avukat ile işinizi ve hukuki sürecinizi takip ettirdiğinizde; avukatınız hak ettiğiniz azami tazminat çeşidini ve miktarını, mesleği avukatlık olduğu için sizden daha profesyonel bir şekilde tespit edeceği için sigorta şirketinden hukuki süreç sonunda hak ettiğiniz şekilde çok daha fazla tazminatı size sağlayabilecektir.

Ülkemizde trafik kazalarından zarar görenlerin, trafik kazalarından dolayı uğradıkları ve uğrayacakları zararlar ve tazminat hakları ve çeşitleri bakımından fazla bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Bu bilgi eksikliği neticesinde, trafik kazası nedeniyle direkt veya dolaylı olarak zarar görenler,  tazminat hakkı sahibi oldukları tazminat çeşitlerinin ve haklarının kapsamlarını yeterince bilmediklerinden dolayı mesleği avukat olmayan sigorta simsarlarına vekalet vererek, bu sigorta simsarlarının aracılığıyla sigorta şirketlerinin sadece cüz’i bir miktarda tazminat tekliflerini kabul ederek telafisi mümkün olmayacak büyük zararlara uğramaktadırlar.

Tazminat hakkı sahipleri, mesleği avukatlık olmayan bir takım sigorta simsarlarına vekalet vererek almayı hak ettikleri maddi ve manevi tazminat miktarlarından çok daha küçük bir miktarda tazminat karşılığında   “gayr-i kabili rücu olmak şartıyla”( tazminat sözleşmesinden dönmenin mümkün olmadığını kabul etmek anlamına gelmektedir)  ve “bilakayd-ü şart” (tazminat sözleşmesinin kayıtsız ve şartsız olarak imzalandığının kabulü anlamına gelmektedir) şartlarıyla imzalanan sözleşmelerden sonra büyük miktardaki bakiye tazminat alacaklarından feragat eden tazminat hakkı sahipleri, artık bu büyük miktardaki bakiye tazminat alacaklarını alamamaktadırlar.  Tazminat hakkı sahipleri, hak ettikleri maddi tazminat çeşitlerine ve tutarlarına ilişkin haklarını tam almak için bu hususta uzman ve tecrübeli bir avukattan, hak ettikleri tazminat çeşit ve miktarları için bilgi aldıktan sonra hukuki sürece başlamalı, ve gerektiğinde de maddi tazminat talepli tahkim yoluna başvurmalıdır. 

Trafik kazası tazminat davalarının dalında tecrübeli bir avukat tarafından takip edilmesi halinde, avukat zarar göreni doğru ve hukuki bilgilendirerek alınması gereken en yüksek maddi tazminatı alacaktır.

Kendilerini sigorta hasar danışmanı olarak tanıtan bir takım SİGORTA SİMSARLARI İSE, kaza ve kusur tutanak ve raporlarının doğruyu yansıtıp yansıtmadıklarını dikkate almadan alelacele bir şekilde sigorta şirketlerine başvurarak, sigorta şirketlerinin, kendi sigorta şirketleri lehine yaptıkları hesaplamaları kabul ederek, kaza mağdurlarını dahada mağdur etmektedirler.  Bu nedenle, trafik kazalarından kaynaklanan maddi tazminat  talep süreçleri ve tahkim süreçleri, sigorta simsarları tarafından takip edilemeyecek derecede bir avukatın uzmanlığını gerektiren derecede önemli hukuki işlerdir.

 

Araç değer kayıplarının tazmini ve tahsiline ilişkin maddi tazminatların talep edilmesi ve tahkim yargılaması sürecinde hukuki prosedürler çok sıkı bir şekilde işlediğinden dolayı kanunda belirtilmiş olan sürelerin kaçırılmaması ve doğru hukuki adımlar atılması bakımından alanında tecrübeli bir avukata danışılması önem arz etmektedir. Siz de Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun alanında  tecrübeli avukatlarına tüm hukuki süreci telefonda, WhatsApp üzerinden, e-mail üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.  Hukuk Büromuz Türkiye’nin tüm il ve ilçelerindeki trafik kazaları ile ilgili hukuki süreçleri takip etmektedir.

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak AV. YAŞAR ÖZTÜRK HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU’nun alanında uzman avukatlarına, WhatsApp  üzerinden veya telefonla iletişime geçerek, e-mail veya 0555 015 51 61 numaralı telefon üzerinden WhatsApp üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz

 

 

   

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.