Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

PERT RAYİÇ FARKI TAZMİNATI

Av. Yaşar ÖZTÜRK

PERT RAYİÇ FARKI TAZMİNATI

Aracınız kaza yaptıktan sonra aracın Perte çıkması halinde, aracın malikine sigorta şirketi tarafından ödenen tazminat ile aracın kazadan önceki değeri arasındaki farka Pert Rayiç Farkı Tazminatı denir.

Trafik kazasından sonra aracın Perte çıkmasından sonra, aracın kazadan önceki serbest piyasa rayiç değerini sigorta şirketinden talep etmeniz sonucunda talep ettiğiniz rayiç bedelin BİR KISMI Sigorta şirketi TARAFINDAN GENELLİKLE reddedilerek, araç malikine araç Pert bedeli olarak Sigorta Şirketi tarafından kısmen tespit edilen bedel edilen bedel ödenir.   

Örnek verecek olursak; Perte çıkan araç kazadan önce 1.000.000 TL değerinde olduğundan hareket edecek olursak,  sigorta şirketi araç malikine aracın Pert bedeli olarak araç malikine 800.000 TL ödeyip Pert Tazminatı alacak-verecek konusunu kapatalım, zira bu aracın piyasa değeri 800.000 TL’dir diye söyleyebilir. Sigorta şirketinin teklif ettiği kısmı fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak tahsil edildiğinde aracın gerçek değerinden geri kalan kısımla ilgili tazminat hakkı Sigorta Tahkimde dava konusu yapılabilir. Bu şekilde geri kalan 200.000 TL’lik Pert Rayiç tazminatının sigorta şirketinden talep edilmesinin sonucunda tazmin edilmemesi halinde; bu zararın tahkim dosyası oluşturulup Sigorta Tahkim Yoluna başvurulmak suretiyle tazmin edilmesi  hukuken mümkündür.   Sigorta şirketleri Pert Rayiç Değeri Farkını kendilerinden bu şekilde talep edilmedikçe ödemezler.

Trafik kazası sonrası ilk yapılması gereken; kaza sonrası aracınızdan iner inmez, kazaya karışan araçların kaza pozisyonunu değiştirmeden olayın dört yönden de fotoğraflarını çekerek olayı kayıt altına almaktır.  Aksi halde araçlarınız uygun bir yere çekildikten sonra kazanın nasıl gerçekleştiğini tespit edebilmek ve kaza anının nasıl oluştuğuna ilişkin karşı tarafla uyuşmazlıkların çıkması muhtemel olacaktır.

 

PERT RAYİÇ FARKı TAZMİNATI HESAPLAMA

Araçın Durumu ve Özelliklerine Göre İnceleme ve Değerlendirme Yapılması

İlk aşamada kazaya uğrayan aracın yaşına, hasar geçmişine,  kilometresine, bakım geçmişine, hasar geçmişine, marka ve modeline göre bir inceleme ve değerlendirme yaptırılır.

Aracın Piyasa Araştırmasının Yapılması

İkinci aşamada, kazaya uğrayan  Perte Çıkan araç ile benzer özelliklere sahip araçların piyasa değerleri araştırılır.  Bu şekildeki değer araştırmasında, araçın markası, modeli, yılı ve kilometresi gibi bilgileri göz önünde bulundurularak araştırma yapılır.

 

PERT RAYİÇ FARK TAZMİNATI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Pert Rayiç Fark Tazminatı dosyası oluşturup sigorta şirketine başvurduktan sonra sigorta şirketi PERT RAYİÇ FARK TAZMİNATI ödemesini gerçekleştirirse 15 gün içerisinde ödemenizi alabilirsiniz. Ancak genelde sigorta şirketi ile ödeme konusunda uyuşmazlık yaşanması halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na gidileceğinden sürecin uzaması ihtimal dahilindedir.

Kaza neticesinde Perte çıkan araç malikinin uğradığı zararları Sigorta Şirketleri kendilerine  pert dosyası oluşturulup müracaat edildiği tarihten sonra 15 gün içinde ödemekle mükellef olsalar bile bu talep sonucunda genellikle ödememe yoluna gidiyorlar.  

Bu aşamada ise, Pert Rayiç Farkı zararın tazmini için sigorta şirketlerine karşı Sigorta Tahkim Yargılaması yoluna başvurulması gerekmektedir. Sigorta Tahkim Yargılama sürecinde tahkim dosyası oluşturulup tahkim dilekçesi ile dosya hakeme tevzi edilmesinden itibaren 4 ay, dosyanın itirazı üzerine(15.000 TL’den fazla ise itirazı kabil), dosyanın hakem aşamasına gelmesinden sonra ise 2 ay içinde karar verilmesi zorunluluğu kanun gereğidir. Böylece ortalama altı veya yedi ay içinde dosya sonuçlandırılmakta ve zarar görenin zararı hak ettiği en yüksek miktarda hükmedilmekte ve tazmin edilmektedir.

Pert Rayiç Farkı tazminatının alınması için yapılması gereken, öncelikle tüm evrakların bir dosya halinde hazırlanıp Sigorta Şirketinde, KASKO Şirketlerinde  ve Tahkim Yargılaması hukuki süreçlerin takibi gerekmektedir. Bu başvuruyu sigorta hukukunda tecrübeli işi bilen bir avukatla yapmanızda alacağınız tazminat miktarının en azamisini alabilmeniz için büyük fayda vardır. Zira, sigorta şirketleri de kendi karlılıkları için daha az tazminat ödemeyi hedeflemektedir.   Sigorta Şirketleri, oluşan  Araç Pert  zararınızın gerçekteki değerinin çok altında teklif vererek karlılıklarını arttırmayı hedefliyorlar. Bunu da bir ticaret olarak görüyorlar. Bir yargılama olarak görmüyorlar. Oysa ki bu hususta tecrübeli bir avukat ile işinizi ve hukuki sürecinizi takip ettirdiğinizde; avukatınız hak ettiğiniz azami tazminat çeşidini ve miktarını, mesleği avukatlık olduğu için sizden daha profesyonel bir şekilde tespit edeceği için sigorta şirketinden hukuki süreç sonunda hak ettiğiniz şekilde çok daha fazla tazminatı size sağlayabilecektir.

Ülkemizde trafik kazalarından zarar görenlerin, trafik kazalarından dolayı uğradıkları ve uğrayacakları zararlar ve tazminat hakları ve çeşitleri bakımından fazla bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Bu bilgi eksikliği neticesinde, trafik kazası nedeniyle direkt veya dolaylı olarak zarar görenler, tazminat hakkı sahibi oldukları tazminat çeşitlerinin ve haklarının kapsamlarını yeterince bilmediklerinden dolayı mesleği avukat olmayan sigorta simsarlarına vekalet vererek, bu sigorta simsarlarının aracılığıyla sigorta şirketlerinin sadece cüz’i bir miktarda tazminat tekliflerini kabul ederek telafisi mümkün olmayacak büyük zararlara uğramaktadırlar.

Tazminat hakkı sahipleri, mesleği avukatlık olmayan bir takım sigorta simsarlarına vekalet vererek almayı hak ettikleri maddi ve manevi tazminat miktarlarından çok daha küçük bir miktarda tazminat karşılığında   “gayr-i kabili rücu olmak şartıyla”( tazminat sözleşmesinden dönmenin mümkün olmadığını kabul etmek anlamına gelmektedir)  ve “bilakayd-ü şart” (tazminat sözleşmesinin kayıtsız ve şartsız olarak imzalandığının kabulü anlamına gelmektedir) şartlarıyla imzalanan sözleşmelerden sonra büyük miktardaki bakiye tazminat alacaklarından feragat eden tazminat hakkı sahipleri, artık bu büyük miktardaki bakiye tazminat alacaklarını alamamaktadırlar.  Tazminat hakkı sahipleri, hak ettikleri maddi tazminat çeşitlerine ve tutarlarına ilişkin haklarını tam almak için bu hususta uzman ve tecrübeli bir avukattan, hak ettikleri tazminat çeşit ve miktarları için bilgi aldıktan sonra hukuki sürece başlamalı, ve gerektiğinde de maddi tazminat talepli tahkim yoluna başvurmalıdır. 

Trafik kazası tazminat davalarının dalında tecrübeli bir avukat tarafından takip edilmesi halinde, avukat zarar göreni doğru ve hukuki bilgilendirerek alınması gereken en yüksek maddi tazminatı alacaktır.

Kendilerini sigorta hasar danışmanı olarak tanıtan bir takım SİGORTA SİMSARLARI İSE, kaza, kusur tutanakları, Pert Değerleri ve raporlarının doğruyu yansıtıp yansıtmadıklarını dikkate almadan alelacele bir şekilde sigorta şirketlerine başvurarak, sigorta şirketlerinin, kendi sigorta şirketleri lehine yaptıkları hesaplamaları kabul ederek, kaza mağdurlarını daha da mağdur etmektedirler.  Bu nedenle, trafik kazalarından kaynaklanan maddi tazminat  talep süreçleri ve tahkim süreçleri, sigorta simsarları tarafından takip edilemeyecek derecede bir avukatın uzmanlığını gerektiren derecede önemli hukuki işlerdir.

Pert Değer Farkı zararlarının tazmini ve tahsiline ilişkin maddi tazminatların talep edilmesi ve tahkim yargılaması sürecinde hukuki prosedürler çok sıkı bir şekilde işlediğinden dolayı kanunda belirtilmiş olan sürelerin kaçırılmaması ve doğru hukuki adımlar atılması bakımından alanında tecrübeli bir avukata danışılması önem arz etmektedir. Siz de Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun alanında  tecrübeli avukatlarına tüm hukuki süreci telefonda, WhatsApp üzerinden, e-mail üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.  Hukuk Büromuz Türkiye’nin tüm il ve ilçelerindeki trafik kazaları ile ilgili hukuki süreçleri takip etmektedir.

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak AV. YAŞAR ÖZTÜRK HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU’nun alanında uzman avukatlarına, WhatsApp  üzerinden veya telefonla iletişime geçerek, e-mail veya 0555 015 51 61 numaralı telefon üzerinden WhatsApp üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.