Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI VE VASİYETİN UYGULANMASI

Av. Muhammet Kemal ÖZTÜRK

Vasiyetname, mirasbırakanın mal varlığının bir kısmı veya tamamının ölümünden sonra geçerli olmak üzere mirasçısı olsun olmasın gerçek veya tüzel kişilere devri yapılması amacı ile yaptığı irade beyanıdır. Vasiyet yapanın ölümünden sonra, yaptığı vasiyetin uygulanması ile ilgili işlemlere vasiyetnamenin açılması denir. Bu işlemler sulh hukuk hakimliği tarafından yapılır.

Türk hukukunda geçerli olarak kabul edilen vasiyetname çeşitlerini; Resmi Vasiyetname, Sözlü vasiyetname ve El yazısı ile Düzenlenmiş Vasiyetname olarak sıralayabiliriz.

 

Vasiyetnamenin açılması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

I. VASİYETNAMENİN TESLİM GÖREVİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen sulh hâkimine teslim edilmesi zorunludur.

Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bu yüzden doğacak zarardan sorumludur. 

Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma önlemlerini alır; olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir.

II. VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI

Vasiyetnamenin açılması ile ilgili işlemlerin yapılması için yetkili Sulh Hukuk Hakimliğince re’sen, vasiyet edilen kişi ,yasal mirasçılar veya diğer ilgililer tarafından Vasiyetnamenin Açılması Davası açılır.

Vasiyetname,  geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. 

Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır.

Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.

III. İLGİLİLERE TEBLİĞ

Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hakimtarafından tebliğ edilir.

Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur.

IV. MİRASÇILIK BELGESİ

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Vasiyet edenin ölümünden sonra vasiyetle ilgili irade ve tasarruflarının yerine getirilmesi gerekir. Vasiyetin yerine getirilmesi için Vasiyetnamenin Açılması Davasının açılması işlemleri, vasiyetnamenin ve içerdiği hükümlerin hukuka uygun olup olmadığı, vasiyetnamedeki hükümlerin yasal mirasçıların saklı payları ile ilgili olup olmadıkları ve vasiyetnamenin tenfizi gibi birçok hukuki konunun takibi gerekmektedir. Bu nedenle, Mirasın Açılması Davasının, konusunda uzman ve tecrübeli bir avukattan yardım alınarak  takip edilmesinde,telafisi mümkün olmayacak zararlara duçar olunmasının engellenmesi açısından fayda vardır.

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Nürosu’nun alanında uzman avukatlarınaTürkiye’nin her yerinden ve yurt dışından 0555 015 51 61 telefonla iletişime geçerek, [email protected] e-mail adresi üzerinden, 0555 015 51 61 numaralı telefonla WhatsApp üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.