Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU

Av. Yaşar ÖZTÜRK

Makalenin son güncellenme tarihi: 01/06/2020

Kişilere ait birçok verinin, veri kaydı ve saklanması gerekçesinin ortadan kalkmasına, veri saklama süresinin geçmesine rağmen halen daha veri depolayıcısı tarafından saklandığına şahit olduğumuz vakalar vardır.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım kapsamında; ait olduğu kişi tarafından üçüncü kişilere sunulmayan, sınırlı kişilerle paylaşılan, herkes tarafından bilinmeyen, kolayca ulaşılamayan, kişinin şahsi özelliklerini belirleyen veya belirlenebilir kılan ekonomik ve finansal veriler, sağlıkla ilgili veriler, siyasi görüş ve davranış ile ilgili veriler, bilişim alanına ilişkin veriler, yaşam şekline ilişkin veriler, dini inanca ilişkin veriler gibi kişiye bağlı olan ve kişiden kaynaklanan veriler kişisel verilerdendir.

 

Toplanan kişisel verilerin daha sonra veriyi veren kişi veya veriyi veren kişinin vatandaşı olduğu devlet ve diğer kurumlar hakkında zarar verebilecek şekilde kullanılma tehlikesi bulunduğu tartışılan en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu nedenlerle kişisel verilerin hukuken korunmasının sağlanması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kişisel bilgilerin, veri kaydı ve saklanması gerekçesinin ortadan kalkmasına, veri saklama süresinin geçmesine rağmen halen daha veri depolayıcısı tarafından saklanması verinin ait olduğu kişinin kişilik ve diğer hakları bakımından hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, verilmesi ve paylaşılması gibi riskler barındırmaktadır. Bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla devletimiz hukuki düzenleme ihtiyacı hissetmiştir.

Bu hususta Ülkemizde çıkarılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) düzenleme yapılmıştır.  

KVKK m.17 hükmü gereğince; kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır. Kişisel verilerin yok edilmemesi suçunu düzenleyen TCK m.138 hükmü gereğince, Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlar, bu görevlerini yerine getirmediklerinde kişisel verileri yok etmeme suçını işlemiş olurlar. Bu şekilde görevlerini yerine getirmeyenlere bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

 

Hukuka uygun olarak elde edilen  kişisel verilerin ne zaman ve ne şekilde yok edileceği özel kanunlarda, KVKK’da ve ikincil mevzuatta düzenlenmiştir. Hukuka uygun olarak elde edilen  kişisel verilerin hukuki mevzuatta belirtilen sürede yok edilmemesi halinde kişisel verilerin yok edilmemesi suçu işlenmiş olur. Kişisel verilerin yok edilmemesi suçu ihmal etmek suretiyle kasten işlenen suçlar sınıfındandır.

 

TCK m.139 hükmü gereğince, Kişisel bilginin yok edilmemesi suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Başka bir ifadeyle, bu suç kamu otoritesi tarafından re’sen öğrenildiğinde mağdurun şikayetine bağlı olmadan soruşturması ve kovuşturması yapılan suçlardandır. Şikayet eden mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde dahi soruşturma ve kovuşturma devam eder.

 

Şirketler, kurumlar ve kişiler tarafından tutulan kişisel verilerin son saklama süresinin silinme zamanının ne olup olmadığı,  ne zaman, nasıl ve ne şekilde silinmesi gerektiği, anonim hale getirilmesinin nasıl olacağı konularında uzman tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınmasında fayda vardır.

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam uyumluluk sağlamak ve kanuna aykırı olarak yapılan her bir kişisel veri işlemi için 1.000.000 TL’ye kadar yüksek idari para cezaları ve 5 seneye kadar hapis cezaları ve maddi ve manevi tazminat ödemeleri gibi yaptırımlardan korunmak için Kişisel Verilerin kaydedilmesi, saklanması, paylaşılması, silinmesi, anonim hale getirilmesi ve diğer ilgili iş ve işlemlerin ve sözleşmelerin yapılması gibi hukuki konularda konusunda uzman tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınarak ilgili iş ve işlemlerin ve sözleşmelerin yapılması, telafisi mümkün olmayacak diğer tazminat ödemelerine duçar olunmasının engellenmesi açısından faydalı olacaktır. 

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun alanında uzman avukatlarına,  0555 015 51 61 numaralı telefonla iletişime geçerek, e-mail üzerinden online veya 0555 015 51 61 numaralı telefon üzerinden WhatsApp’tan yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.