Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61

Web Sitemize Hoşgeldiniz

Av. Yaşar ÖZTÜRK tarafından İstanbul merkezli olarak kurulan ÖZTÜRK HUKUK &  DANIŞMANLIK BÜROSU Türkiye’de yerli ve yabancı firmalara ve şahıslara hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunan İstanbul merkezli bir hukuk ve danışmanlık bürosudur.

ÖZTÜRK HUKUK &  DANIŞMANLIK BÜROSU yerli ve yabancı tüm kurum, kuruluş ve şahısların ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak her türlü hukuki konuda uluslararası kalite standartlarında hukuki hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

ÖZTÜRK HUKUK &  DANIŞMANLIK BÜROSU'nun başlıca faaliyet gösterdiği alanlar, Ticaret Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku, Şirket Devralma ve Birleşmeleri Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bilişim ve Telekominikasyon Hukuku, Basın ve Medya Hukuku, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Tazminat Hukuku, Sigorta Hukuku,  Trafik Kazaları Hukuku,  İş Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku,  Rekabet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Miras Hukuku ve Aile Hukuku gibi alanları kapsamaktadır.

Hakkımızda

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, üretim, alım satım, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetlerin bütününü  düzenl...

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Ticaret Hukuku, farklı ülkelerde bulunan şirketler veya tacirler arasında mal ve hizmet satışlarını ve uluslar arası ticari...

TİCARİ SÖZLEŞMELER

Ticari Sözleşmeler, gerek gerçek ve gerekse tüzel kişi olan tacirlerin her türlü hukuki ilişkilerini sözleşme serb...

ŞİRKET DEVRALMA VE BİRLEŞMELERİ

Global köy haline gelen dünyada şirket devralma ve birleşmeleri ulusal bazda ve uluslararası bazda son yıllarda giderek artan sayıda ge...

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Ticari faaliyet ve ilişkilerin temelinde her zaman sözleşmeler önemli rol oynamıştır. Günümüzün ticari hayatında d...

YABANCI SERMAYE HUKUKU

Bir ülkeye kendi sınırları dışındaki yatırımcılar tarafından yapılan yatırıma yabancı sermaye yatırımı denir. Yabancı sermaye y...

REKABET HUKUKU

Rekabet hukuku temel olarak şirketler arasındaki belirli davranışların denetlenmesi, yasaklanması ve gerektiğinde cezalandırılması suretiyle...

ENERJİ HUKUKU

Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin üretimini,  naklini, dağıtılmasını, satışını ve vergilendirilmesini düze...

İCRA İFLAS VE KONKORDATO HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku  cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, tebligat, süreler, ta...

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümünden meydana gelen ve giderek geniş...

TRAFİK KAZALARI HUKUKU

Trafik Kazaları Hukuku, motorlu taşıtların icadı ve hızla sayılarının arması ile her geçen gün yaşanan kazalar neticesiyle daha...

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku, kanunlara ve hukuka uymayan fiil, söz, eylem, işlem ve diğer sebeplerden kaynaklanan maddi ve manevi zararları ve bu zararlar...

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku, sigorta akdi ile ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını d&...

İMAR ve İNŞAAT HUKUKU

İnşaat sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biri olup ekonomimizin olmazsa olmazların...

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Kentsel Dönüşüm Hukukunu, deprem riskine karşı dayanıksız binaların yıkılıp, şehir planlama ilkeleri çerçevesin...

KİRA ve TAHLİYE HUKUKU

Kira hukuku, menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesini ve kiralanmasını kapsayan, Borçlar Hukukunun bir alt dalıdır. Kira sözleşm...

BOŞANMA, MAL PAYLAŞIMI VE AİLE HUKUKU

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konular...

ARABULUCULUKTA AVUKATLIK

Arabuluculuk Hukukunu,   uyuşmazlığın tarafları olan kişilerden bağımsız üçüncü bir kişinin arabuluculuğu i...