Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

ARABULUCULUKTA AVUKATLA TEMSİL EDİLMENİN ÖNEMİ

Av. Yaşar ÖZTÜRK

Arabuluculuk sürecinde tarafların Avukatla temsil gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte; hemen her uyuşmazlıkta olduğu gibi avukatla temsil, hak ve menfaatlerin korunması konusunda taraflara çok önemli avantajlar kazandıracaktır.

Arabuluculuk sürecinde,  avukatla temsil edilmeyen taraflardan birinin arabuluculuk sürecini, uyuşmazlık konularını ve uzlaşma seçeneklerini veya sürecin sonunda varılan anlaşmanın sonuçlarını, varılacak anlaşma ile neyi kazandığı veya neleri kaybettiğini kavramakta güçlük çekmesi ve tam olarak anlamaması her zaman ihtimal dahilindedir.  

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığı ile katılabilirler. 

Arabulucu, hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk çözüm sürecinde danışman veya bilirkişi gibi bir role sahip değildir; bilgi ve tecrübesine dayanarak bir karar vermeyecektir.Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlığın tarafları çözümlerini kendileri üretecekleri için, nihai kararı da, arabulucu değil uyuşmazlığın tarafları verecektir.

Arabulucunun yapamayacağı bazı faaliyet ve işler de vardır. Arabulucu, keşif, bilirkişiye başvurma ve tanık dinleme gibi niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hakim tarafından yapılabilecek işlemleri yapamaz.

Arabulucunun yapamayacağı bazı faaliyet ve işler de vardır. Arabulucu, keşif, bilirkişiye başvurma ve tanık dinleme gibi niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hakim tarafından yapılabilecek işlemleri yapamaz.

Arabulucu, çözüm sürecinde danışman veya bilirkişi gibi bir role sahip değildir; bu nedenle bilgi ve tecrübesine dayanarak bir karar vermeyecektir. Dolayısıyla, arabulucu; arabuluculuk sürecinde tarafların alacaklarını ve diğer haklarını hesap edip taraflara bildirmesi yasak olduğundan dolayı bu konuda bir faaliyette bulunamaz.

Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk sürecinde;taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırsa, Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı, uyuşmazlığın taraflarınca belirlenir, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. Dolayısıyla, arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın taraflara yüklediği yükümlülüklerin anlaşma imzalandıktan sonra değiştirilebilmesi; hile, zorlama, gabin ve tehdit ve benzeri gibi irade fesatlığına uğratılması hususlarının ispatlanması haricinde hukuken mümkün gözükmemektedir.

Hukuki Uyuşmazlıkların çözüm yollarından biri olan Arabuluculuk sürecinde Belirleyici olan en önemli aşama müzakere aşamasıdır. İnceleme aşaması sonrasında, tarafların karşılıklı olarak teklif verme ve alma-değerlendirme-taviz-karşı teklif verme ve alma süreci olan “Müzakere Aşamasına” gelinir.  Bu aşamada; uyuşmazlığın taraflarınca tavizler verilerek karşılıklı olarak teklifler verilir. Uyuşmazlığın taraflarından her birinin uyuşmazlık konusu hakkında uzman olmadıklarından haklarının neler olduğu, uyuşmazlık konusu alacaklarının neler olduğu, alacaklarının toplamları ve gecikme zamlarının ne olduğu hakkında somut, reel, doğru ve isabetli bir hesaplama yapabilmeleri bir avukattan ve bilirkişiden hukuki yardım almadan pek mümkün değildir. Bu nedenlerle, Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözümü sürecinde uyuşmazlığın taraflarının, hemen her uyuşmazlıkta olduğu gibi avukatla temsili, avukattan yardım alınması hak ve menfaatlerin korunması ve telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olunmasının önüne geçilmesi açısındanönem arz etmektedir.    

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun alanında uzman avukatlarına, Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından 0555 015 51 61 telefonla iletişime geçerek, [email protected] e-mail adresi üzerinden, 0555 015 51 61 numaralı telefonla WhatsApp üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.