Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN ŞİRKET BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Av. Yaşar ÖZTÜRK

Makalenin son güncellenme tarihi: 24/05/2020

Anonim şirketlerde şirketin kanuni temsilcisi yönetim kuruludur. Yönetim kurulu üyeleri şirketi temsil etme görev ve yetkisine sahiptirler.

Anonim şirketlerinin temsilcileri öncelikle şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulunun üyelerinden birinin veya birden fazlasının şirketi temsile yetkili kılınıp kılınmadığına bakılarak belirlenir

Şirket hissedarı olmayan kişiler de anonim şirketlere yönetim kurulu üyesi olarak atanabilirler. Dolayısıyla şirket hissedarı olmayan yönetim kurulu üyeleri de, şirket hissedarı olan yönetim kurulu üyeleri ile aynı sorumluluklara sahiptir.

ÖZEL HUKUK BORÇLARINDAN SORUMLULUK

Kanunun veya şirket ana sözleşmesinin kendilerine yükledikleri görevleri yerine getirmeyen  anonim şirket yöneticileri bu yüzden oluşan zararlar nedeniyle ortaklığa, ortaklara ve şirket  alacaklılarına karşı müteselsilen sorumludurlar.  Bu yüzden oluşan zarara uğrayanlar sorumlu yöneticilerin kusur derecesine bakmadan tazminatın tamamını birinden veya tamamından talep edebilir. Buradaki sorumluluk türü kusura dayanan sorumluluktur. Dolayısıyla, bu kişiler kusurlu olmadıklarını ispat etmedikçe kusurlu sayılırlar. 

KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK

Anonim şirketlerde kanuni temsilcilerin sorumluluğunun kapsamı ortakların sorumluluğundan daha geniştir. Ortaklar ödemeyi taahhüt edip ödemedikleri sermaye hisseleri ile amme borçlarından sorumlu iken, kanuni temsilciler şirketin amme borçlarının tamamından sorumludurlar

Anonim Şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarından , şirketi kanunen temsile yetkisine sahip olan  yönetim kurulu üyeleri tüm şahsi mal varlıklarının tamamı  ile sorumludur. Bu sorumluluk müştereken ve müteselsilen sorumluluktur.

Vergi Usul Kanunundaki hükümler uyarınca, anonim şirketlerin kanuni temsilcileri, şirketten kısmen veya tamamen tahsile edilemeyen kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, bu hususta kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır.

Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.

 

Kamu alacağından dolayı, anonim şirket yöneticilerinin şahsi mal varlıklarına karşı icra takibi açılabilmesi, kamu alacağının şirketten tahsili imkanının kalmaması halinde mümkündür. Anonim şirketlerde şirketten tahsil imkanı kalmadığı saptanan kamu alacağının öncelikle kanuni temsilcilerin mal varlığından aranılması,kanuni temsilcilerin mal varlıklarından da  tahsil edilmemesi halinde ise  sermaye hissesi ile sınırlı olmak üzere ortaklardan tahsili yoluna gidilmesi süreçlerinin takibi yoluna gidilmesi hukuki bir zorunluluktur.

 

Anonim şirketlerde  yöneticilerin,  yönetim kurulu üyelerinin ve yönetici olarak yetki verilen müdürlerin şirket borçlarından sorumluluğu; borcun özel hukuk borcu, amme borcu ve vergi borcu olup olmamasına göre değişmektedir. Bu nedenle anonim şirketlere kuruluş aşamasında veya daha sonra yönetim kurulu üyesi, yönetici ve müdür olunurken; şirketlerin faaliyet alanı, sermaye yapısı, yönetim şekli, şirketin mali yapısı, şirketin aktif ve pasif mal varlığı ve şirketin kamu borcu olup olmadığı gibi hususların hukuki olarak incelenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle şirketlere kuruluş aşamasında veya  olunurken veya daha sonra müdürlük görevi üzerine alınırken konusunda uzman ve tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınması daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olunmasının önüne geçilmesinde önem arz etmektedir.


Siz de 
hukuki sorunlarınızla ilgili olarak Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun alanında uzman avukatlarına, 0555 015 51 61 numaralı telefonla iletişime geçerek, e-mail üzerinden online veya 0555 015 51 61 numaralı telefon üzerinden WhatsApp’tan yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.