Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR ve YÖNETİCİSİNİN ŞİRKET BORCUNDAN SORUMLULUĞU

 

Av. Yaşar ÖZTÜRK

Makalenin son güncellenme tarihi: 24/05/2020

Limited şirketlerde şirket müdürü veya birden fazla müdür varsa müdürler kurulu şirketin kanuni temsilcisidir.

ŞİRKET MÜDÜRLERİ VE MÜDÜRLER KURULU

Sermayenin tamamı bir kişiye ait olan limited şirketlerde, sermaye sahibi tek başına müdür olabileceği gibi kendinden başka da müdür veya müdürler atayabilir.

Limited şirketlerde en az bir ortağın müdür olması şartıyla  ortaklar haricinde birden fazla müdür tayin edilebilir.  

Limited şirket yönetiminin nasıl oluşacağı ve şirketin  temsilinin şirket sözleşmesiyle düzenlenmesi şarttır. En az bir ortağın, şirketi temsil ve yetkisinin bulunması gerekir. Şirketi temsil yetkisi münhasıran bir ortağa, bir müdüre verilebileceği gibi aynı anda birdenfazla şirket müdürne de verilebilir. Şirketi temsil yetkisi birden fazla müdüre birlikte atacağı imzalar ile de verilebilmesi hukuken mümkündür.

Şirket müdürleri birden fazla olursa şirket müdürler kurulu tarafından yönetilir. Böyle bir durumda şirketin müdürler kurulu başına, şirketin ortağı olup olmaması şart olmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı atanır.


ÖZEL HUKUK BORÇLARINDAN SORUMLULUK

Kanun’un veya şirket ana sözleşmesinin kendilerine yükledikleri görevleri yerine getirmeyenlimited şirket müdürleri bu yüzden oluşan zararlar nedeniyle ortaklığa, ortaklara ve şirket  alacaklılarına karşı müteselsilen sorumludurlar.  Bu yüzden oluşan zarara uğrayanlar sorumlu müdürlerin kusur derecesine bakmadan tazminatın tamamını birinden veya tamamından talep edebilir. Buradaki sorumluluk türü kusura dayanan sorumluluktur. Dolayısıyla, bu kişiler kusurlu olmadıklarını ispat etmedikçe kusurlu sayılırlar.  


KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK

Limited şirket müdürleri, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının tamamından müteselsilen sorumludurlar.

 

Kamu alacağından dolayı, limited şirket müdürlerinin şahsi mal varlıklarına karşı icra takibi açılabilmesi, kamu alacağının şirketten tahsili imkanının kalmaması halinde mümkündür. Limited şirketlerde şirketten tahsil imkanı kalmadığı saptanan kamu alacağının öncelikle kanuni temsilcilerin mal varlığından aranılması,kanuni temsilcilerin mal varlıklarından da  tahsil edilmemesi halinde ise  sermaye hissesi ile sınırlı olmak üzere ortaklardan tahsili yoluna gidilmesi süreçlerinin takibi yoluna gidilmesi hukuki bir zorunluluktur.

 

 

Limited şirketlerde kanuni temsilcilerin sorumluluğu ortakların sorumluluğundan önce gelmektedir. Yani ortakların sorumluluğu üçüncü derecedir, alacağın öncelikle ortaklıktan ve kanuni temsilciden tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir.


Vergi Usul Kanunundaki hükümler uyarınca, anonim şirketlerin kanuni temsilcileri, şirketten kısmen veya tamamen tahsile edilemeyen kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, bu hususta kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır.

Limited şirketlerde kanuni temsilcilerin sorumluluğunun kapsamı ortakların sorumluluğundan daha geniştir. Ortaklar sermaye hisseleri oranında amme borçlarından sorumlu iken, kanuni temsilciler şirketin amme borçlarının tamamından sorumludurlar. Şirketin amme borçlarını ödeyen yöneticiler, asıl borçlu olan şirkete rücu edebileceklerdir.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.

Limited şirketlerde müdürlerin şirket borçlarından sorumluluğu; borcun amme borcu olup olmamasına göre değişmektedir. Bu nedenle limited şirketlere kuruluş aşamasında veya daha sonra müdür olunurken; şirketlerin faaliyet alanı, sermaye yapısı, yönetim şekli, şirketin mali yapısı, şirketin aktif ve pasif mal varlığı ve şirketin kamu borcu olup olmadığı gibi hususların hukuki olarak incelenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle şirketlere kuruluş aşamasında veya  olunurken veya daha sonra müdürlük görevi üzerine alınırken konusunda uzman ve tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınması daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olunmasının önüne geçilmesinde önem arz etmektedir.


Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun alanında uzman avukatlarına, 0555 015 51 61 numaralı telefonla iletişime geçerek, e-mail üzerinden online veya 0555 015 51 61 numaralı telefon üzerinden WhatsApp’tan yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

 

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.