Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKET BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Av. Yaşar ÖZTÜRK

Makalenin son güncellenme tarihi: 23/05/2020

Limited şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece şirketin malvarlığıyla sorumludur.

Limited şirket ortakları ise,  sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket ana sözleşmesinde kararlaştırılmış olması şartıyla ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini ifa ile yükümlüdürler.  

Limited şirket ortakları, şirket borçlarından dolayı, şirket ana sözleşmesinde kararlaştırılmış olması şartıyla ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri oranda kendi şahsi mal varlıkları ile sorumludur. Bu sorumluluk kapsamına şirketin şahıs ve kurumsal firmalara olan borçlar dahildir.

Şirket ortağı aynı zamanda şirketin yönetiminde görev ve sorumluluk alması halinde ise aldıkları görev ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmemesi dolayısı ile sorumlulukları ise farklıdır.

Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket sorumludur. Bu sorumluluklardan dolayı şirketin uğradığı Zaralardan dolayı haksız fiilli işleyen yönetici ve müdürlere rücu etme hakkı vardır.

 

Limited şirket ortaklarının kamu borçlarından dolayı sorumluluğu ise, şahıslara ve kurumlara olan borçlardan daha ağır hükümler içermektedir. Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve ilgili kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.

 

Limited şirketlerde ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

 

Limited şirketlerde ortakların şirket borçlarından sorumluluğu; borcun amme borcu olup olmamasına ve şirket ortağının şirketin yönetiminde görev alıp alamamasına göre değişmektedir. Bu nedenle limited şirketlere kuruluş aşamasında veya daha sonra ortak olunurken; şirketlerin faaliyet alanı, sermaye yapısı, yönetim şekli, şirketin mali yapısı, şirketin aktif ve pasif mal varlığı ve şirketin kamu borcu olup olmadığı gibi hususların hukuki olarak incelenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle şirketlere kuruluş aşamasında ortak olunurken veya şirket hissesi devralınırken konusunda uzman ve tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınması daha sonra telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olunmasının önüne geçilmesinde önem arz etmektedir.

 

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun alanında uzman avukatlarına, 0555 015 51 61 numaralı telefonla iletişime geçerek, e-mail üzerinden online veya 0555 015 51 61 numaralı telefon üzerinden WhatsApp’tan yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.