Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

MİRAS SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

Av. Muhammet Kemal ÖZTÜRK

Ölüme bağlı tasarruflardan olan miras sözleşmeleri, kişinin mirası ile ilgili olarak, mirasının tamamını veya bir kısmını sözleşme yaptığı kişiye veya üçüncü bir kişiye bırakması veya gelecekte mirasçısı olunacak bir kişiyle sözleşme yaparak mirasçının, mirasçısı olmayacağını beyan etmesi olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkan sözleşmelerdir. Miras sözleşmeleri olumlu ve olumsuz miras sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılır.


OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ

Olumlu miras sözleşmeleri kişinin mirasının tamamını veya bir kısmını yaptığı ölüme bağlı tasarruf ile sözleşme yaptığı kişiye veya üçüncü bir kişiye bırakması için yapılan sözleşmeleridir.

Mirasbırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir.

 

OLUMSUZ MİRAS SÖZLEŞMESİ -  MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

Olumsuz miras sözleşmesi olarak da adlandırdığımız mirastan feragat sözleşmesini ise, miras bırakacak kişinin, gelecekte mirasçısı olunacak bir kişiyle sözleşme yaparak mirasçının, mirasçısı olmayacağını beyan etmesi olarak tanımlayabiliriz.

Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer.

 

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar.

 

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI

1. SAĞLARARASINDA

A. SÖZLEŞME VEYA VASİYETNAME İLE

Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla her zaman ortadan kaldırılabilir.

Miras sözleşmesiyle mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişinin, mirasbırakana karşı miras sözleşmesinin yapılmasından sonra mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturan davranışta bulunduğu ortaya çıkarsa; mirasbırakan, miras sözleşmesini tek taraflı olarak ortadan kaldırabilir.

Tek taraflı ortadan kaldırma, vasiyetnameler için kanunda öngörülen şekillerden biriyle yapılır.

 

B. SÖZLEŞMEDEN DÖNME YOLU İLE

Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.

 

2. MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME

Mirasçı atanan veya kendisine belirli mal bırakılan kişi mirasbırakanın ölümünde sağ değilse, miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar. 

Mirasbırakandan önce ölen kişinin mirasçıları, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ölüme bağlı tasarrufta bulunandan, miras sözleşmesi uyarınca elde ettiği ölüm tarihindeki zenginleşmeyi geri isteyebilirler.

 

C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI

Miras sözleşmesi veya vasiyetnameyle yapılan ölüme bağlı kazandırmalar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmın sonradan daralması yüzünden hükümsüz olmaz; sadece tenkis edilebilir.

 

MİRAS SÖZLEŞMESİNDE TASARRUF EHLİYETİ VE İRADE SAKATLIĞI

Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir.

Mirasbırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tasarruf geçersizdir.  

Ölüme bağlı tasarrufta kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma hâlinde mirasbırakanın gerçek arzusu kesin olarak tespit edilebilirse, tasarruf bu arzuya göre düzeltilir.

 

Miras sözleşmelerinin yapılması, geçerliliği ve iptali konuları, kanunda çok sıkı ve ayrıntılı şekil şartlarına uyulmasını gerektirdiğinden dolayı; miras sözleşmesinin içeriği, şartları geçerliliği, feshi ve uygulanması konularında, konusunda uzman ve tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınmasında;telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olunmasının önüne geçmek açısından büyük faydalar vardır.

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak AVUKAT YAŞAR ÖZTÜRK HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU’nun alanında uzman avukatlarına, Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından 0555 015 51 61 telefonla iletişime geçerek, [email protected] e-mail adresi üzerinden, 0555 015 51 61 numaralı telefonla WhatsApp üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.