Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

HUKUKİ DANIŞMANLIK (KURUMSAL VE BİREYSEL)

Hukukta uyuşmazlıkların çözüm yolu olarak aslolan, uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonraki çözümlerinin nasıl sağlanacağı değil, uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engelleyici tedbirlerin nasıl alınacağıdır.Hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi sadece dava açılması ve takibi ile değil, hukuki ilişkilerin dava açılmadan önce sağlam zenine oturtulması ile de olabilir. Bunun en etkili yolu da önleyici hukuki danışmanlık hizmetinin alınmasından geçer.    

Şirketler ve İnsanlar arası hukuki ilişkilerin nitelik ve nicelik olarak sayı ve çeşitlerinin artması ile birlikte hukuki ilişkilerin doğuracağı uyuşmazlıkların asgariye indirilmesi için, hukuki ilişkilerin kurulması aşamasında ve uyuşmazlıkların çıkması halinde de çözüm sürecinde avukatlardan hukuki yardım alınması giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Hukuki sonuçları olan bir sözleşmenin altına atılan imza ile hukuki metnin tüm içeriği imza sahibini bağlamakta ve sorumluluk altına sokmaktadır. Bu nedenle dava süreci haricindeki hukuki süreçlerde konunun uzmanı tecrübeli bir avukattan hukuki danışmanlık ve hukuki yardım alan bilinçli kişi ve şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Ticari hayatta oluşabilecek veya oluşmuş olan hak kayıplarının mümkün olan en az seviyeye indirilmesi veya hiç oluşmaması, meydana gelen kayıplara karşı ise zararı ortadan kaldırmaya yönelik  hızlı, akılcı ve pratik çözümlerin üretilmesinin en etkili yolu iş ve işlemlerin başlangıçlarından itibaren konusunun uzmanlarına danışılarak işlerin yapılmasıdır.

Özellikle ticaret şirketlerinin kuruluş aşaması, şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesi, sözleşmesel süreçleri, sözleşmelerdeki karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve diğer her türlü işlemlerinin hukuki denetimden geçerek orantısız olarak aleyhe ağır yükümlülük yüklemeyen sözleşmelerin yapılması son derece önemlidir.

İşçi-işveren ilişkilerinde iş akitlerinin düzenlenmesinden tutun da fazla mesai yaptırma, kıdem, ihbar tazminatları, yıllık iznin kullandırılması zamanı, iş akdinin işçi ve işveren tarafından feshi, grev ve lokavt hakkı gibi birçok konu işveren ve işletmesi açısından son derece önemli konulardır. Bu ve benzeri konularda işveren açısından hukuki korumanın sağlanması ancak sistemli bir hukuki denetim mekanizması ile mümkün olup bu hukuki denetim mekanizmasının en etkili biçimde sağlanması da konusunda uzman tecrübeli bir avukattan hukuki danışmanlık alınarak yapılabilir.

Hukuk Büromuz; koruyucu hukuk ve danışmanlık anlayışı ile, özellikle tüzel kişiliğe haiz her türlü şirketin, yönetimlerin, sitelerin ve şahısların hukuki sorunlarını bu sorunlar doğmadan  hukuki olarak çözme anlayışı ile hareket etmektedir.

Sorunların doğması halinde de sulh odaklı hareket ederek çözüme kavuşturmak, mümkün olmadığı takdirde adli merciilerde en iyi şekilde savunma anlayısı ile hareket edip mevcut hukuki sorunlarına  yönelik olarak hukuksal hizmetler verilmektedir.

Hukuk Büromuz, dava süreci haricindeki hukuki süreçlerde her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım hizmeti vermektedir.

Hukuk büromuz olarak verdiğimiz başlıca hukuki danışmanlık ve hukuki yardım hizmetlerimiz;

·         Şirketlere ve kurumlara kurumsal olarak hukuki danışmanlık hizmetleri,

·         Her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

·         Sözleşmelerin hukuki olarak incelenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

·         İhtarnamelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri

·         İhbarnamelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

·         Protestoların  düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

·         Kira kontratlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

 • Şİrket birleşme sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
 • Günlük ticari iş ve işlemlerde hukuk danışmanlığı,
 • Haksız Rekabet Hukuku danışmanlığı,
 • Acente sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Cari hesap ilişkilerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Distribütörlük sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 • İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
 • İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
 • Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Marka korumaya ilişkin hukuki hizmet verilmesi,
 • Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
 • Ticari faturaların denetlenmesi
 • Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
 • Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 • Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Ticari isletme sahibi ortaklar arasındaki sözleşmelerin hazırlanması,

·         Uzlaşma ve Sulh süreci öncesinde hukuki hakların ve alacakların tespiti ve hesaplanması.

·         Ticaret hukukuna ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Uzlaşma ve Sulh tekliflerinin hazırlanması ve yapılması,  
 • Uzlaşma ve Sulh görüşmelerinde taraf avukatlığı, 
 • Uzlaşma ve Sulh yoluyla uzlaşma sağlanması halinde anlaşmaya ilişkin son tutanağın ilam hükmü kazandırılmasına ilişkin mahkeme işlemlerinin yapılması,
 • İlam hükmü kazanan Uzlaşma ve Sulh anlaşma son tutanağının icra takibine konulması,
 • Uzlaşma yoluyla uzlaşma sağlanamaması halinde açılacak davada taraf avukatlığı,
 • Uzlaşma ve Sulh sürecinin müvekkilin avukatı olarak takibi,,
 • Uzlaşma ve Sulh süreciyle ilgili konularda sözlü ve yazılı danışma,
 • İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,
 • Arabuluculuk görüşmelerinin sonuçlandırılması,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,
 • Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlanması,
 • Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi.

ONLİNE HUKUKİ DANIŞMANLIK / SANAL OFİS

Hukuk Büromuzun sunduğu ONLİNE HUKUKİ DANIŞMANLIK / SANAL OFİS hizmetleri kapsamında hukuki konularda sadece hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk büromuzdan hukuki konularda danışmanlık talep etmek istemeniz halinde aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Talebiniz akabinde ilgili birim tarafından e-posta ya da telefon aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Başvuran, başvurusunda adını soyadını, mail adresini, telefonunu ve  açık adresini belirtmek zorundadır.

Bu nedenle geçerli bir e-posta adresi ve telefon numarası yazdığınızdan emin olun. İletişim formunu kullanarak hukuki konularda danışmanlık ücreti karşılığında avukata soru sorabilir, online destek talebinde bulunabilirsiniz.  

Hukuki danışmanlık için konu sınırlaması  bulunmamaktadır. Görüş istenen konu, bir olay olabileceği gibi bir hukuki konu da olabilir. Olay olması halinde olayın ayrıntılarıyla birlikte, konu olması halinde ise konunun açık ve somut  bir şekilde ayrıntılarıyla birlikte ifade edilmesi gerekir. Danışacağınız konu ile ilgili var ise ilgili evrakları ek olarak göndermenizi tavsiye ederiz.

Talep edilen her hususta,  görüş beyan etme zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Bu konuda takdir yetkisi Hukuk Büromuza aittir.

Online Hukuki Danışmanlık Hizmeti Ücretli
İlgili hukuki mevzuat uyarınca ücretsiz hukuki destek sunulması mümkün değildir. Bu nedenle Online olarak hukuki destek talebinde bulunduğunuzda, akabinde hukuk büromuzca tarafınıza ücretlendirme ile alakalı gerekli bilgilendirme yapılmakta, onayınız ve ödemeyi yapmanız halinde sözlü, yazılı ya da yüz yüze hukuki destek sağlanmaktadır.
 
Danışmanlık talebinin hukuk büromuzca kabul edilmesi halinde, bu husus, başvurana mail  yoluyla bildirilir. Bu bildirimde, hukuk büromuzca takdir  edilen danışmanlık ücreti de yer alır. Danışmanlık ücreti görüş istenen konunun kapsamı ve niteliği esas alınmak suretiyle hukuk büromuzca belirlenir. Danışmanlık ücretinin, bildirilen banka hesabına peşin olarak yatırılması gerekir
 
Hukuki Danışmanlık Talebim Ne Kadar Sürede Yanıtlanır?
Hukuk büromuza sorduğunuz soru ilk inceleme sonrası ilgili departmana aktarılır. Bildirdiğiniz telefon numarası ya da e-posta adresi üzerinden 2 ila 12 saat içerisinde ücretlendirme ve diğer hususlarda gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra onayınız  ve belirlenen ücreti ödemeniz halinde hukuki destek talebinize cevap verilir. Online olarak hukuki destek talebinde bulunduğunuzda talebiniz doğrultusunda sözlü, yazılı ya da yüz yüze hukuki destek alabilirsiniz.  
Ödemenin yapıldığı tarihten itibaren danışmanlık konusunun kapsamına göre  aynı gün veya en geç yedi gün içinde yazılı görüşümüz, başvurana mail yoluyla gönderilir. Talep halinde,hazırlanan görüş ıslak imzalı olarak da bildirilen adrese gönderilir.  
 
Danışmanlık talepleri ve bu kapsamda verilen görüşler, hukuk büromuzca mesleki sır kapsamında muhafaza edilir ve açığa vurulmaz.
Danışmanlık hizmeti almak için lütfen aşağıdaki iletişim formunu doldurunuz.
 

Mesaj Gönder

E-mail üzerinden yazışma ile online ve yüz yüze görüşme şeklindeki danışmanlık hizmetleri hukuk büromuzca 0555 015 51 61 numaralı telefonumuzdan görüşülüp randevu alınarak hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında verilmektedir.

Danışmanlık İçin Randevu İletişim GSM Tel: 0555 015 51 61