Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

TİCARİ SÖZLEŞMELER

Ticari Sözleşmeler, gerek gerçek ve gerekse tüzel kişi olan tacirlerin her türlü hukuki ilişkilerini sözleşme serbestisi ilkesi ve sınırları çerçevesinde ortaya koyan  ve her iki tarafı da bağlayan  hukuki metinlerdir.

Karşılıklı iki tacirin menfaatlerini gözeterek risksiz sözleşmelerin hazırlanması, ticari sözleşmeler hukukunun ana konusunu oluşturur.

Günümüzde, kişiler, şirketler veya ortaklıklar arasında ulusal ve uluslar arası alanda, şirket birleşmeleri ve devralmalar, satış, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, distribütörlük, bayilik acentelik, franchise,  kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, kredi sözleşmeleri, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, gibi sayılamayacak kadar geniş bir alanda her türden sözleşmeler yapılmaktadır.

Ekonomik ilişkilerin temelinde her zaman sözleşmeler önemli rol oynamıştır. Günümüzün ticari hayatında da her an bir sözleşme ile karşı karşıya kalınmakta, ancak yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeni ile maalesef maddi ve manevi kayıplara uğranmaktadır.

Ticari sözleşmenin Kurulması aşamaları olan icap ve kabul, sözleşmenin unsurları, şekil, irade sakatlıkları, sözleşmenin konusu, temsil, sözleşmenin ifası ve ifa edilmemenin sonuçları, temerrüt ve diğer kapsamlı konularını içermektedir.

Ticari sözleşmelerin geçerliliği için ilgili kanunlarda geçerlilik koşulları sayılmıştır. Bir takım sözleşmeler için resmi şekilde yapılmaları geçerlilik koşulu iken, bir takın sözleşmelerin yazılı şekilde, diğer bir takım sözleşmelerin ise sözlü şekilde yapılmaları geçerlilikleri için yeterlidir. Sözleşmelerin geçerliliği için aranan başka koşul ise, yapılacak sözleşmelerin yapıldığı ve uygulanacağı ülkelerin hukuklarındaki kamu düzenine ilişkin emredici hukuk kurallarına aykırı olmamalarıdır.

Ticari sözleşmelerin içerdiği özel hükümlerin de tarafları bağlayıcı sonuçlar doğuracağı dikkate alındığında, sözleşme içeriğinin, şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesinde boşlukların bırakılması, hata veya eksiklik yapılması veya aleyhe hükümlerin yazılması, neticesinde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle sözleşmelerin düzenlenmesi ve sözleşmeden sonraki icra sürecinde konusunda deneyimli uzman bir avukattan hukuki yardım alınması önem arz etmektedir.

Şirketlere yönelik genel sözleşmelerin yanında, kişi ve kurumlara yönelik; şirket birleşmeleri ve devralmalar, distribütörlük, bayilik acentelik, franchise,  kiralama, lisans, uzlaşma, gayrimenkul alım satımı vb değişik ticari sözleşmelere ilişkin olarak da hukuki destek  de hukuk büromuz tarafından sağlamaktadır.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Ticari Sözleşmeler Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 Ulusal ve Uluslararası Şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin düzenlenip, denetlenmesi,

 Ulusal ve Uluslararası Şirketlerin ve şahısların daha önceden hazırlamış oldukları sözleşmelerin incelenmesi veya tadil edilmesi,

  Ticari sözleşmelerin yapılması ile ilgili müzakerelere katılınması,

  Şirket birleşmeleri ve devralmalar, mal satım, distrübütörlük, bayilik acentelik, franchise,  kiralama, lisans, uzlaşma, gayrimenkul alım satımı ve diğer tüm sözleşmelere ilişkin olarak da hukuki destek verilmesi,

  Ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

  Ticari Sözleşmeler Hukukuna ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık ve dava hizmetlerinin verilmesi.