Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Kentsel Dönüşüm Hukukunu, deprem riskine karşı dayanıksız binaların yıkılıp, şehir planlama ilkeleri çerçevesinde depreme dayanıklı olarak sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirilebilmesi amacıyla yeniden inşa edilmesi çalışmalarını konu alan hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz.

Ülkemizde deprem riskine karşı dayanıksız binaların dönüştürülmesi ile ilgili en önemli hukuki düzenleme, bugün halk arasında “Kentsel Dönüşüm Yasası olarak da bilinen 31 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Bu kanun ile,  depreme karşı dayanıksız yapıların tespit edilmesi, yıkılması, dayanıklı yapılara dönüştürülmesi, devlet yardımları, düşük faizli banka kredileri, kira yardımı, vergi ve harç muafiyetleri ve diğer konularda birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Yine bu kanunla hukuk literatürümüze “Rezerv Yapı Alanı”, “Riskli Alan” ve “Riskli Yapı”  gibi yeni terimler girmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun çıkarılış amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Kentsel Dönüşüm kapsamında başta Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri olmak üzere yapılacak iş ve işlemlere ilişkin sözleşmeler ve diğer iş ve işlemler, Kentsel Dönüşüm Hukukunun konusuna girmesinin yanı sıra Borçlar Hukuku, İmar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve diğer ilgili hukuk dallarını ilgilendiren sözleşmelerdir.  

Yerinde, hızlı, etkin ve adil bir kentsel dönüşümü sağlamak, ilgili hukuki mevzuatın sunduğu teşvik ve uygulamalardan yeterince faydalanmak için, konusunda deneyimli uzman bir hukukçudan  "Koruyucu Avukatlık Hizmetleri” konusunda hukuki yardım alınması önem arz etmektedir. Aksi halde, hukuki hakların açıkça belirtilmediği, hukuki boşlukları içeren Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri, Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaat Sözleşmeleri ve diğer sözleşme ve alınan diğer kararların mahkemelerde iptali için dava açılabilecek ve açılacak davalarda da yürütmenin durdurulması kararları alınarak kentsel dönüşüm süreci ya hiç başlayamayacak ya da uzayıp gidecektir.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Kentsel Dönüşüm Hukuku dalında müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak yürütülmektedir.

 

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

·   Kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenip, denetlenmesi,

·   Kentsel dönüşüm kararı alınmasında yapılacak iş ve işlemler için hukuki danışmanlık,

·   Kentsel dönüşümde müteahhit seçiminde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

·  Kentsel dönüşümde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin feshedilmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·   Kentsel dönüşümde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin yerine getirilmesinin denetlenmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·  Kentsel dönüşümde tevhid ve ifraz konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·  Kentsel dönüşümde kamulaştırma konusunda hukuki destek ve danışmanlık   hizmeti verilmesi,

·   Kentsel dönüşümde riskli yapı kararı alınması konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·   Kentsel dönüşümde riskli alan kararı alınması ve ilan edilmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

· Kentsel dönüşümde kira yardımı konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·  Kentsel dönüşüm öncesinde arsa paylarının düzeltilmesi davalarının açılıp takip edilmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·   Kentsel dönüşümde Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·  Kentsel dönüşümde risk tespit raporuna karşı iptal davası davalarının açılıp takip edilmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·   Kentsel dönüşümde tazminat davalarının açılıp takip edilmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·   Kentsel dönüşümde riskli alanlarda yapılacak projelerin iptali konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·  Kentsel dönüşümde yürütmeyi durdurma kararı alınması konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·  Kentsel dönüşümde ihtiyati tedbir kararı alınması konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

· Kentsel dönüşümde rezerv yapı alanı kararlarının iptali davalarının açılıp takip edilmesi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·  Kentsel Dönüşüme ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak dava ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.