Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

SİGORTA HUKUKU

Sigorta Hukuku, sigorta akdi ile ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen bir hukuk dalıdır. 

Sigorta hukuku, sosyal sigorta ve özel sigorta olmak üzere ikiye ayrılır. Sosyal sigorta, devlet tarafından kamu düzeninin ve toplum sağlığının sağlanmasına ilişkin konulardaki sigorta çeşitlerini konu alır. Özel sigorta ise, kanun ile yasaklanmayan her konuda yaptırılabilmesi mümkün olan sigortaları konu alır.

Hızla sanayileşme devamında zenginleşmeyi, zenginleşme de menkul ve gayrimenkul yatırımlarını ve malvarlığının atmasına sebep oldu. Şahısların sahip oldukları mal varlıklarını olası tehlikelere, afetlere, kazalara, yangınlara, su basması ve diğer risklere karşı koruma ihtiyacı ortaya çıktı. Bu korumayı sağlamak için risk taşıyıcıları dediğimiz sigorta şirketleri zamanla ortaya çıkıp yaygınlaştı.

Sigorta şirketleri risklerini üzerlerine aldıkları malın değeri üzerinden çeşitli risk ihtimallerini göz önüne alıp yaptıkları değerleme sonucunda riskin üzerlerine alınması için aylık, yıllık ve benzeri gibi belirli bir döneme ait siksi üzerlerine almak için aldıkları bedele sigorta primi diyoruz.

Bir malı sigorta ettirirken, o mala gelebilecek hangi zararların sigorta ettirildiği, sigorta firmasının mali yapısı, uluslar arası sigorta firmaları ile risk paylaşım bağlantıları ve riskin gerçekleşmesi durumunda zararı giderim süresi ve şekli gibi bir çok önemli konu vardır. Riski sigorta ettirilmeden önce; hangi sigorta firmasının seçileceği, hangi risklerin ve hangi tazminat bedeli karşılığında sigorta ettirileceği ve riskin gerçekleşmesi durumumda sigorta şirketinden nelerin talep edileceği konularında, konusunda uzman ve tecrübeli bir avukattan hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti alınması, bu hususta telafisi mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesinde faydalı olacaktır.

 

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri, sigortacıları,  ve aracı kuruluşları temsil etmekte hizmetleri vermektedir.

Dava Vekilliği ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Yangın sigortası davaları,
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Motorlu taşıtlarda kaza sonrası meydana gelen değer kaybının tahsiline yönelik değer kaybı davaları,
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalar,
 • İşyeri sigortalarından kaynaklanan alacak davaları,
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar,
 • Sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin tahkim davalarında taraf vekilliği,
 • Dava öncesi sigorta sirketlerinden tazminatların tahsili süreçlerinin hukuki olarak takibi,
 • Sigorta sözleşmesinden kaynakalanan uyuşmazlıkların hukuki olarak çözümü,
 • Sigorta ile ilgili hukuki her konuda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi.