Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

İMAR ve İNŞAAT HUKUKU

İnşaat sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biri olup ekonomimizin olmazsa olmazlarındandır. Hukuk büromuz, iş ve proje sahiplerine, müteahhitlere, taşeron ve alt taşeronlarla inşaat ve kentsel dönüşüm lanında ihtiyaç duydukları her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu, alışveriş merkezi, ofis alanı, perakende ticari alanları, konut, otel ya da karma kullanım (mixed use) içeren küçük, orta ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine; hukuki inceleme (due diligence), planlama, proje geliştirme, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhleri ve benzeri pek çok konuda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

Hukuk büromuz, gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. 

Hukuk büromuz,  tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri gibi konularda da hizmet vermektedir.