Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

KİRA ve TAHLİYE HUKUKU

Kira hukuku, menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesini ve kiralanmasını kapsayan, Borçlar Hukukunun bir alt dalıdır. Kira sözleşmeleri her iki tarafa borç yükleyen tam iki taraflı sözleşmelerdir.  

Daire, dükkan, işyeri, depo ve diğer çatılı gayrimenkullerin kiralanması Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. Kira ilişkisinde, kiraya verenin daha etken, kiracının ise edilgen konumda olmasından dolayı Kanunda kiracıyı koruyucu hükümler daha fazla düzenlenmiştir. Kanun, kiracının tahliyesini belli usul ve süre şartlarına bağlamıştır. Kanunda kiracıyı koruyan hükümlerin yanı sıra, bilhassa tahliye hususunda gayrimenkulün malikinin de hakları düzenlenmiştir. Bunlara, kira sözleşmelerinin on yıllık uzama süresi sonunda, kiraya verene hiçbir sebep gözetilmeden sona erdirilebilmesi hakkını, ihtiyaç sebebiyle tahliye hakkını, akde muhalefet sebebiyle tahliye hakkını, iki haklı ihtar sebebiyle tahliye hakkını, kira bedelinin ödenmememsi nedeniyle icra takibi ve tahliye hakkını ve diğer hukuki düzenlemeleri örnek olarak verebiliriz.

Kira sözleşmelerinin içerdiği özel hükümlerin tarafları bağlayıcı sonuçlar doğuracağı dikkate alındığında, sözleşme içeriğinin, şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesinde boşlukların bırakılması, hata veya eksiklik yapılması veya aleyhe hükümlerin yazılması, neticesinde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacaktır.

Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle devlet tarafından kapatılan AVM (Alışveriş Merkezleri) restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, kuaför ve berber gibi işyerlerinin 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran kiralarının ödenmemesi için dava açılması ve açılacak davaların hukuki gerekçelerinin hukuka uygun olarak dava dilekçelerinde arz edilmesi ve hukuki süreçlerin takip edilmesi önemli bir hukuki sorun olarak ortaya çıkmıştır.

Yine, koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle devlet tarafından kapatılmamasına rağmen, içerde müşterinin ağırlanması ve oturup hizmet almasının yasaklanıp sadece dışarıdaki müşterilere paket servisi verilmesine müsaade edeilen işyerlerinin iş hacmi ve cirolaraının çok önemli derecede düşmesi karşısında; kiralarının indirlmesi ile ilgili davaların dava açılması ve açılacak davaların hukuki gerekçelerinin hukuka uygun olarak belirlenmesi  ve dvaların takibi önem arzetmektedir.

Yine, koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle devlet tarafından kapatılmamasına ve işletilmesine hiçbir kısıtlama getirilmeyen işyerlerinin, sosyal mesafe zorunluluğunun en az bir yıl daha sürmesi öngörüldüğünden ve esaslıderecede durgunlaşan ekonominin eski haline gelmesinin bir iki yıldan uzun süreceği devlet idaresi veserbest piyasa aktörleri tarafından öngörülmektedir. Bu öngörüler kapsamında iş hacmi ve cirolarının çok önemli derecede düşen ve kira sözleşmesi yapıldığı zamanki iş hacmi ve cirolara ulasması en azından bir iki yıl içinde  mümkün olmayan kiracıların kiralarının indirilmesi ile ilgili davaların açılması ve açılacak davaların hukuki gerekçelerinin hukuka uygun olarak belirlenmesi ve ilgili hukuki süreçlerin takibi 2020 yılında karşımıza çıkan  kira hukuku konularının başında gelmektedir.

Bilhassa AVM’lerdeki dükkanların kiraya verilmesinde ve kiraya tutulmasında, binaların bir bütün olarak kiraya verilmesinde, çok değerli kira getirisi olan gayrimenkullerin kiralanmasında kira süresi, ceza-i şartlar, akde muhalefet sebepleri, akdin feshi sebepleri, cirodan kiraya verene pay verme gibi çok önemli konular vardır. Bu nedenle kira sözleşmelerinin düzenlenmesi aşamasında, sözleşmeden sonraki icra sürecinde ve tahliye sürecinde konusunda deneyimli uzman bir avukattan hukuki yardım alınması telafisi mümkün olmayacak zararlara duçar olunmaması için önem arz etmektedir.   

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Kira ve Tajliye Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

* İşyeri AVM, konut, arsa ve diğer gayrimenkullerin kira sözleşmelerinin ayrıntılı olarak hazırlanması ve denetlenmesi,

* Koronavirüs Pandemisi nedeniyle devlet idaresi tarafından belirli bir süre kapatılan AVM ve diğer işyeri kiraları ile ilgili hukuki süreç ve davaların açılıp takip edilmesi,

* Koronavirüs Pandemisi nedeniyle oluşan yeni olağanüstü durumlar nedeniyle işyeri ve konut kiralarının indirilmesi için uyarlama davalarının açılıp takip edilmesi,

* Kira sözleşmelerinin kanuna aykırı maddelerinin tespit edilmesi,

* Kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların hukuki takibi,

*  On yıllık uzama süresi sonunda tahliye davasının açılıp takip edilmesi,

* İhtiyaç sebebiyle tahliye davasının açılıp takip edilmesi,

* İki haklı ihtar sebebiyle tahliye davasının açılıp takip edilmesi,

* Kiraya veren vekili olarak kiracıya her türlü ihtarnamenin düzenlenip noterden çekilmesi,

* Kira bedelinin ödenmememsi nedeniyle icra takibi açılıp takip edilmesi,

* Kira bedelinin ödenmememsi nedeniyle tahliye davasının açılıp takip edilmesi,

* Büroda sözlü ve yazılı danışma hizmetlerinin verilmesi.