Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

İCRA İFLAS VE KONKORDATO HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku  cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, tebligat, süreler, tatil ve talik halleri, icra takibinin tarafları, genel haciz yoluyla takip, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali ve taliki, mal beyanı, haciz, hacze iştirak, hacizde istihkak prosedürü, borcun taksitle ödemesi, satış, ihalenin feshi, borç ödemeden aciz vesikası kavramları ve kurumları ve diğer kapsamlı konularını içermektedir.

Hukuk büromuz,  alacaklı ve borçlu kişi ve kuruluşlara icra iflas hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermekte, adli, idari ve diğer makamlar önünde müvekkillerini temsil etmektedir. Hukuk büromuz, müvekkil kişi ve şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması, konkordato ilanı kararı alınması davaları, kriz dönemlerinin hukuki olarak yönetimi deneyimleriyle çözüm üreten yaklaşımla müvekkillerine hizmet vermektedir.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İcra ve İflas Hukuku alanında,

  • İcra Mahkemelerinde Görülen İşler Ve Davalar,
  • İpotek, rehin işlemleri, konması ve kaldırılması,
  • Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takip İşlemler,
  • İlamlı, İlamsız Takip İşlemleri,
  • İcra takibine itiraz, icra takibinin iptali ve taliki işlemleri,
  • İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit,
  • Kira Alacağına İlişkin Takip Ve Tahliye İşlemleri,
  • İflas Yolu İle Takip İşlemleri, İflas Davası  İşlemleri,
  • İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan tüm dava ve hukuki iş ve işlemler

alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.