Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Ticaret Hukuku, farklı ülkelerde bulunan şirketler veya tacirler arasında mal ve hizmet satışlarını ve uluslar arası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı içinde yabancılık unsuru bulunduğundan dolayı, bu hukuk dalı uluslar arası hukuk ve ulusal hukuk mevzuatına tabidir.

Uluslararası Ticaret Hukukunun belli başlı konularını; milletlerarası mal alım satımı, milletlerarası mal taşıma sözleşmeleri, ödeme araçları, milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözüm yolları,milletlerarası ticari sözleşmelerin hukuki rejimi,  gümrük rejimleri, milletlerarası ticari kuruluşlar, yabancı sermaye yatırımları, kambiyo mevzuatı, milletlerarası ticarette finansman teknikleri, ithalat ve ihracat işlemleri,  ticari sözleşmeler,  E-ticaret,  uluslararası ticari uyuşmazlıklar ve çözüm yolları oluşturmaktadır.

Ticarette sınırların ihracat yapılan ülkelerin sınırları ile özdeş olduğu dünyada uluslar arası ticaretin önemi gün çektikçe artmaktadır. Sınırları Dünya olan ticari ilişkiler ise ulusal hukuki mevzuatlara tabi olduğundan daha fazla oranda uluslar arası ticaret hukuku mevzuatına tabi olmaktadır. Uluslar arası ticaretin hızla ilerlemesi neticesinde ticari faaliyet ve ilişkilerdeki süreçler de farklılaşmış ve hızlanmıştır.

Uluslararası ticari ilişki çeşitlerinin hızla artması, zarar, tazminat ve cezai şart risklerini da beraberinde getirmiştir. Uluslar arası ticari iş ve işlemler çok ayrıntılı ulusal ve uluslararası özel hukuk mevzuatlarına tabidir. Birçok işletme uluslar arası ticarette eksik işlemlerinden, kendi aleyhine olan sözleşme şartlarından ve hukuki boşluklardan dolayı zor durumda kalmaktadır. Bu nedenle, uluslararası ticaret yapan gerçek ve tüzel kişilerin ticari iş ve işlemlerinde "Koruyucu Avukatlık Hizmetleri”nden  faydalanmamaları, konusunda uzman hukuk danışmanları ile birlikte hareket etmeleri esaslı ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşmamaları açısından büyük önem arz etmektedir. 

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Ticaret Hukuku dalında müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak yürütülmektedir.

 

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Ticaret Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

·         Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

·     Yabancı şirketlerin Türkiye’de yapacağı ticari iş ve işlemlerde hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·         Yabancı unsurlu sözleşmelerde çıkan ihtilaflarda hukuk yardım,

·     Uluslararası mal satımına ilişkin sözleşmeler ile ilgili uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların tabi olduğu CISG ile ilgili hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·         Uluslararası rekabet yasağı uyuşmazlıklarında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·         Uluslar arası marka-patent uyuşmazlıklarında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·         Uluslararası Tahkim yoluna başvurma,

·         Uluslararası yatırımlarda vergi hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

·     İhracata yapan şirketlere “Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması”  hükümlerine göre ihracat yapma konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·         Uluslararası ödenmemiş alacakların tahsilinde  hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·         Uluslar arası alanda serbest bölgelerle ilgili ihtilaflarda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

·      İhracat ve ithalat belgelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinde hukuki destek ve danışmanlık hizmeti  verilmesi,

·       Yabancı ülkelerde distribütörlük verilmesi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

·   Yabancı firmaların Türkiye’de distribütörlüğünün alınması ile ilgili sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

·         Bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

·         Franchising sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

·         Acentelik ve “sole agency” sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

·       Uluslar arası Ticaret Hukukuna ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık ve dava hizmetlerinin verilmesi.