Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

REKABET HUKUKU

Rekabet hukuku temel olarak şirketler arasındaki belirli davranışların denetlenmesi, yasaklanması ve gerektiğinde cezalandırılması suretiyle piyasa mekanizmasındaki aksaklıkların bir kısmının bertaraf edilmesini, bu sayede de serbest piyasa sisteminden azami faydanın sağlanmasını amaçlayan hukuk disiplinidir. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. Ekonomideki ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak rekabet hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öztürk Hukuk & Danışmanlık, rekabet hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Haksız rekabetten doğan maddi ve manevi tazminatları
 • İdari Para Cezalarının ve yaptırımların iptali davaları
 • Muafiyet başvuruları
 • Rekabet Kurulu soruşturmalarında temsiliyet
 • Rekabet Hukukuna Aykırı Davranıştan Doğan Tazminat Davaları
 • Rekabet İhlalinin tespiti davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Birleşme, devralmalar ve ortak girişimlerde rekabet hukuku denetimi ve düzenlenmesi
 • Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması konusunda hukuki denetim ve düzenlemeler
 • İzin, muafiyet ve menfi tespitler bakımından hukuki denetim
 • Özelleştirme Uygulamaları ve İhaleler sonrasında rekabet hukuku denetimi
 • Rekabet Kurulunun İnceleme ve Araştırmalarındaki Usul hakkında danışmanlık
 • Rekabet hukukunda dikey anlaşmalar hakkında gerekli bilgi ve dokümanın sağlanması
 • Teşebbüslerarası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler bakımından hukuki denetimin sağlanması
 • Yoğunlaşmaların Denetlenmesi
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi