Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, üretim, alım satım, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetlerin bütününü  düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Gelişen ve globalleşen Dünyada ticaretin daha da genişlemesi neticesinde çok fazla sayıda yeni ticari faaliyet alanları ortaya çıkmıştır. Ulaşımın ve iletişimin hızla ilerlemesi neticesinde ticari faaliyet ve ilişkilerdeki süreçler de farklılaşmış ve hızlanmıştır.

Ticaret alanlarının ve ticari ilişki çeşitlerinin hızla artması, zarar, tazminat ve cezai şart risklerini da beraberinde getirmiştir. Ticari iş ve işlemler ayrıntılı ve özel kurallara tabidir. Birçok işletme ticari işlemlerinde kendi aleyhine olan sözleşme şartlarından ve hukuki boşluklardan dolayı zor durumda kalmaktadır. Bu nedenle, ticari iş yapan gerçek ve tüzel kişilerin ticari iş ve ilişkilerinde "Önleyici ve Koruyucu Avukatlık" hizmetilerinden  faydalanmamaları, konusunda uzman hukuk danışmanları ile birlikte hareket etmeleri esaslı ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşmamaları açısından büyük önem arz etmektedir. 

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Ticaret Hukuku dalında müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

 

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Ticaret Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Konkordato davaları
 • Haksız rekabet davaları
 • İflas ve iflas erteleme davaları
 • Marka-patent başvuru ve davaları
 • Şirketlerin alacak davaları
 • Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
 • Tüketici hukukundan doğan davalar
 • Vergi hukukundan doğan davalar

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Şirket devralma sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Şİrket birleşme sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
 • Günlük ticari iş ve işlemlerde hukuk danışmanlığı,
 • Haksız Rekabet Hukuku danışmanlığı,
 • Acente sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Cari hesap ilişkilerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Distribütörlük sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 • İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
 • İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
 • Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Marka korumaya ilişkin hukuki hizmet verilmesi,
 • Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
 • Ticari faturaların denetlenmesi
 • Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
 • Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 • Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Ortaklik sözleşmeleri: Ticari isletme sahibi ortaklar arasindaki sozlesmelerin hazırlanması,
 • Ticaret hukukuna ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi.