Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

ŞİRKET DEVRALMA VE BİRLEŞMELERİ

Global köy haline gelen dünyada şirket devralma ve birleşmeleri ulusal bazda ve uluslararası bazda son yıllarda giderek artan sayıda gerçekleşmektedir.  

Ticari hayatta şirket birleşmelerine şirket evliliği denmektedir. Şirket birleşmeleri neticesinde şirketlerden en az birinin tüzel kişiliği sona ererek tüm aktif ve pasif mal varlıkları devralan şirkete geçer.Şirketler güçlerini birleştirmek, aralarındaki rekabeti azaltmak, verimliliği arttırmak, sahip oldukları teknolojileri geliştirmek, karlılığı arttırmak, popüler markalara sahip olmak ve benzeri gibi sebeplerle başka şirketlerle birleşerek veya başka şirketlerin bünyesine girerek yeni bir şirket oluşturabilirler.

Birleşme ve devralma sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından onaylanır.

Şirket birleşme ve devralmada hukuki süreçler uzun ve masraflı süreçlerdir. Şirket birleşme ve devralma kararı verilmeden devrolan ve devralan şirketlerin yetkili organlarınca; her iki şirketin finansal ve mali yapıları, mal varlıkları, sahip oldukları marka ve modellerin piyasa değeri, şirketlerin piyasa değeri ve hukuki yapıları uzun incelemeler gerektirmektedir.

Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun hazırlanması, devralan şirketin birleşmeden sonraki ortaklık payları ve haklarının belirlenmesi, şirket birleşme sonrası işlemlerin konusunda uzman tecrübeli bir avukattan hukuki danışmanlık ve yardım alınarak yapılması, telafisi mümkün olmayacak zararlara duçar olunmasının engellenmesi açısından faydalı olacaktır. 

Ulusal ve uluslararası alanda şirket devralma ve birleşmelerin ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, hukuki süreçlerin takibi da hukuki destek  de hukuk büromuz tarafından sağlamaktadır.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak  Ulusal ve uluslararası alanda şirket devralma ve birleşmeleri  alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

* Ulusal ve Uluslararası alanda Şirket birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,

* Ulusal ve Uluslararası alanda Şirket birleşme ve devralma süreçlerinin her aşamasında yapılan müzakerelere taraf avukatı olarak katılma,

* Ulusal ve Uluslararası alanda yapılan şirket birleşme ve devralma sözleşmelerinin incelenmesi ve denetlenmesi,

* Ulusal ve Uluslararası alanda yapılan şirket birleşme ve devralma sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

* Ulusal ve Uluslararası alanda Şirket birleşme ve devralma süreçlerinde şirketlerin mali yapılarının hukuki açıdan incelenmesi,

*  Ulusal ve Uluslararası alanda yapılan şirket birleşme ve devralmalarına ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık ve dava hizmetlerinin verilmesi.