Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

İDARE HUKUKU VE VERGİ HUKUKU

İdare Hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalında Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Belediye Kanunundan doğan Davalar
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunundan doğan davalar
 • İl Özel İdaresi Kanunundan doğan davalar
 • Kamu İhale Hukukundan doğan davalar
 • İhalenin feshi davaları
 • İhalenin İptali davaları
 • İdari Eylem veya işlemlere ilişkin yürütmenin durdurulması davaları
 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları
 • Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
 • İptal davaları
 • Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)
 • Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • İdari dilekçelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi, denetlenmesi
 • İmar planlaması ve imar ruhsatı işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
 • Kamu ihalelerine katılım
 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi