Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında mirasın paylaşılması gibi hususları düzenlemektedir.

Bu işlem ve konuları; Terekenin idaresi, tereke , evlatlığın mirasçılığı, sağ kalan eşin miras hakkı, tenkis ve tapu iptali davaları, her türlü intikal işlemleri,  vasiyetnamelerin hazırlanması, açılması ve tenfizi, miras sözleşmesinin hazırlanması, mirasın reddi, miras ortaklığının sona erme işlemleri, mirasçılıktan çıkarma, vb. gibi olarak sıralayabiliriz.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosunca sunulan bu hukuk dalındaki dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Mirasçılık belgesinin ve Veraset ilamının alınması
 • Mirasçılık belgesinin ve Veraset İlamının iptali davaları
 • Mirasın reddi,  
 • Evlatlığın mirasçılığı,
 • Mirasta defter tutulması
 • Terekede ihtiyadi tedbirler
 • Tenkis ve mirasta iade davaları
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Vasiyetnamenin açılması ve tenfizi davaları
 • Mirasın reddi davaları
 • Terekeye temsilci atanması davaları

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Medeni kanun’a göre miras paylarının hesaplanması
 • Mecelle’ye göre miras paylarının hesaplanması 
 • Her türlü mirasın intikal işlemleri,  
 • Vasiyetnamelerin hazırlanması, 
 • Miras sözleşmesinin hazırlanması,  
 • Miras ortaklığının sona erme işlemleri, 
 • Mirasçılıktan çıkarma işlemleri,
 • Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
 • Sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi