Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Kat mülkiyetini, arsa üzerinde inşa edilen daire, işyeri gibi bağımsız bölümlerin kendilerinde düşen arsa payları ve ortak alanlardaki ortaklık payları ile birlikte sahip oldukları mülkiyet hakkı olarak tanımlayabiliriz.


Kat mülkiyeti hukuku, eşya hukukunun bir alt hukuk dalıdır. Kat mülkiyeti gayrimenkullerdeki mülkiyet, irtifak haklarını ve diğer ayni hakları, şerhleri ve ilgili diğer hukuki düzenlemeleri konu alır.


Ülkemizde Kat Mülkiyetinin başlıca kaynakları Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer hukuki mevzuat olarak sıralayabiliriz.


Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Kat İrtifakı, İskan Ruhsatı ve Kat Mülkiyeti, Devre Mülk, Toplu Yapı ve diğer hususlardaki hukuki düzenlemeler yapılmıştır.


Türkiye’de 39 milyona yakın bağımsız bölümün bulunduğu hesaba katıldığında kat mülkiyetinin ne kadar önemli bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 39 milyona yakın bağımsız bölümün varlığı 39 milyon kat mülkiyeti tapusunun olduğu anlamına gelmiyor. Kat irtifakı başka, kat mülkiyeti başka ve iskan ruhsatı ise başka kavramlar olup, her biri mülkiyet hakkı olarak farklı hak, borç ve yükümlülüklere sahiptir.


Kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelerin metinleri değil, somut hukuki uyuşmazlıklara; mahkemelerde ve Yargıtay gibi yüksek yargı organlarında nasıl uygulandıkları daha fazla önem taşır.  Kanunlarda, her hukuki uyuşmazlığı çözecek somut düzenlemeler bulamayız. İşte bu nedenle Kat Mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, ilgili dayanak kanunların yanı sıra yasal boşlukları dolduran Yargıtay’ın emsal kararları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde bize yol göstermektedir.


İnşaat ruhsatının alınması, kat irtifakının kurulması, iskan ruhsatının alınması, kat mülkiyeti tesisi, haklar, yükümlülük ve hukuki süreçler ve ilgili diğer konular birçok kanun ve ilgili hukuki mevzuatı ilgilendiren hukuki konular olduğundan dolayı, bu konularla ilgili hukuki uyuşmazlıklar doğmadan evvel yapılacak sözleşmelerde ve tapu alım satımlarında konusunda deneyimli uzman bir hukukçudan  "Koruyucu Avukatlık Hizmetleri”yle ilgili hukuki yardım alınması önem arz etmektedir. Aksi halde,  telafisi mümkün olmayacak zararlarla karşılaşılabilme ihtimal dahilinde olacaktır.

 

Kat Mülkiyeti Hukuku dalında Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

Kat Mülkiyetinin Kurulması Davası

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının İptali Davası,

Kat Mülkiyetinin Devri Davası

Zarar Giderimi Davası

Özgüleme Amacına Aykırı Kullanım Halinde Hakimin Müdahalesi İstemi,

Gider ve Avans Payını Ödemeyen Kat Maliki Hakkında Dava,

Zararın Giderilmesi Davası,

Bağımsız Bölüm Üzerindeki Müdahalenin Men-i Davası,

Maliklerin Haklarına Karşı Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Davası,

Ortak Yere El Atmanın Önlenmesi İstemi,

Tapuya Tescil Talepli Dava,

Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Davası,

Kat Malikleri Kurul Kararının İptali Davası,

Mahkeme Kararıyla Yönetici Atanması Davası,

Mahkeme Tarafından Atanan Yöneticinin Değiştirilmesi Talepli Dava,

İşletme Projesinin İptali Davası,

Yöneticinin Kusurlu Sorumluluğundan Doğan Davalar,

Yöneticinin Hesap Verme Sorumluluğundan Doğan Dava,

Yöneticinin Haklarından Doğan Davalar,

Kat İrtifakının Sona Erdirilmesi veya Uzatılması İstemli Dava,

Apartman genel gider aidatları ve kalıcı giderler ile ilgili icra takibi ve davalar,

 

Danışmanlık Hizmetleri

Apartman ve sitelere Kat Mülkiyeti Hukuku ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti verilmesi,

Yönetim şirketlerine hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasından başlayarak kat mülkiyeti kurulmasına kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık verilmesi,

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmasından başlayarak kat mülkiyeti kurulmasına kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerin hukuki olarak takibi,

Sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi.